اعضای تیم

اعضای مجموعه ما

اعضای تیم با هاور

رضا حمیدی

رضا حمیدی

کارشناس سئو

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

زهرا اکبری

زهرا اکبری

طراح سایت

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

سعید احمدی

سعید احمدی

معاون

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آرام محمدی

آرام محمدی

مدیر

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

اعضای تیم پیشفرض

رضا حمیدی

رضا حمیدی

کارشناس سئو

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آرام محمدی

آرام محمدی

معاون

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

سعید احمدی

سعید احمدی

مدیر

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

با شبکه های اجتماعی

رضا حمیدی

رضا حمیدی

کارشناس سئو

زهرا اکبری

زهرا اکبری

طراح سایت

آرام محمدی

آرام محمدی

معاون

سعید احمدی

سعید احمدی

مدیر