سامانه هوشمندسازی مدارس

سامانه هوشمندسازی مدارس

سامانه هوشمند مدارس یا نرم افزار اتوماسیون مدارس یک بستر ارتباطی آنلاین بین مدرسه و اولیا است که مدیریت مدرسه و کلاس آنلاین را ساده می کند همینطور این سامانه به عنوان نرم افزار مدیریت مدارس یا نرم افزار هوشمندسازی مدارس هم شناخته می شود.
سامانه هوشمند مدارس و اپلیکیشن مدرسه آن کمک می کند که حتی جزئی ترین اطلاعات مربوط به دانش آموزان را به روشی کاملا سازمان یافته مدیریت کنید. از ثبت نام دانش آموز گرفته تا پیام رسانی، پیگیری پیشرفت دانش آموزان، ارسال یادآوری و اعلان ها و دیگر اطلاعات مربوط به نمرات، حضور و غیاب، موارد انظباطی، تکالیف، برنامه کلاسی و امتحانی، آزمون آنلاین، اخبار و گالری

مزایای سامانه هوشمند مدارس :

افزایش تعامل و ارتباط با والدین
کمک به آموزش آنلاین
برگزاری کلاس مجازی
افزایش سرعت ثبت و اطلاع رسانی اطلاعات
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دسترسی به اطلاعات در یک بستر آنلاین

مدیریت دیجیتالی اطلاعات دانش آموزان موجب تمایز شما با دیگر مدارس می شود و علاوه بر آن به واسطه ی ارتباط پیوسته ای که مابین مدرسه هوشمند و والدین برقرار می شود، برند مدرسه تقویت خواهد شد، همچنین از دیگر مزایای سامانه هوشمند مدارس یا نرم افزار اتوماسیون مدارس می توان به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد، معلم با اپلیکیشن دبیران، نمرات و گزارشات تحصیلی دانش آموز را برای والدین ارسال می کند و نظارت والدین بر وضعیت تحصیلی دانش آموز موجب توجه بر یادگیری آنلاین موثر می شود.
با قرار گرفتن اطلاعات مدرسه در یک بستر آنلاین علاوه بر اینکه سرعت دسترسی شما به آنها بیشتر از قبل است، محدودیت مکانی ندارید،کافی است به اینترنت متصل شوید و از هر جایی که هستید بر روند مدیریت مدرسه نظارت داشته باشید، همچنین احتمال حذف و نابودی اطلاعات مدرسه با استفاده از سامانه هوشمند مدرسه کاهش پیدا می کند.